2.4 Komunikační model many-to-many

Dalším charakterizujícím rysem webu 2.0, na kterém se odborníci shodují, je změna komunikačního modelu v rámci užívání internetu na tzv. many-to-many. Toto označení používá americký teoretik Vin Crosby k popisu komunikace v rámci jednoho celku s druhým, neboli komunikace široké masy prostřednictvím strojů a nových medií.

Tento model je charakterizující pro vznik internetových sociálních sítí, které v rámci tzv. masové individualizace dovolují oslovit široké spektrum uživatelů při zachování individuálního přístupu. 

Many-to-many také můžeme přímo uvést v souvislosti s další vlastností webu 2.0, a tou je blog. Jak bylo v minulém článku uvedeno, blogy jako jedny z prvních umožnily širokému spektru uživatelů komunikovat navzájem napříč celým světem a hlavně ovlivňovat obsah internetů. 

Reklama dole