Adaptace nového zaměstnance

Vzpomeňte si na své nervózní a psychicky náročné chvíle, kdy jste se ocitli v neznámém firemním prostředí. Nástup do nového zaměstnání je pro každého z nás nezapomenutelným okamžikem, ať už z pozitivního nebo negativního hlediska. Jakožto zaměstnavatel je Vaším cílem co nejrychlejší začlenění nového člena týmu do běžného pracovního procesu a hlavně jeho adaptace do jemu svěřené pozice. Musíte si uvědomit, že pro ostatní zaměstnance nemusí být vždy takový nováček přivítán s otevřenou náručí. Je brán jako konkurenční subjekt, na kterého si každý dává pozor, jelikož nikdo nemůže zcela tušit, co může očekávat.

Číst dál...

Personální audit

AUDITZaznamenáváte ve své firmě pokles výkonnosti zaměstnanců? Práce některých oddělení nepřináší dlouhodobě očekávané výsledky, nebo pouze cítíte špatnou atmosféru v kolektivu? Pokud ano, tak v takovou chvíli přichází na řadu personální audit. Jak již název napovídá, jedná se o přezkoumání personální struktury společnosti. Ve zkratce řečeno se personální audit snaží optimalizovat chod firmy a poukázat na její nejslabší články. Přináší např. odpovědi na otázky: Nedochází k problémům v interní komunikaci? Pracují zaměstnanci efektivně a věnují se svým povinnostem? Není práce zaměstnanců duplicitní? atd.

Číst dál...

Firemní komunikace

Jak se vždy snažím uvádět, komunikace je základním aspektem pro výkonné a úspěšné fungování jakékoliv firmy. Jsem si vědom, že umění komunikace není jednoduché ovládnout, ale nejde zcela o vrozenou schopnost, a tak se jí lze naučit.

Číst dál...

Strategie ŘLZ založené na loajalitě a oddanosti

loajalitaPokud mohu hned na úvod článku podotknout, jedná se o mé oblíbené téma. Hlavním důvodem proč bych chtěl trochu vyzdvihnout tyto modely ŘLZ[Řízení lidských zdrojů] je, že za posledních pár let se z firemního prostředí stalo pouze válečné pole pošlapané nesmiřitelným konkurenčním bojem. Kam se vytratila lidskost z podnikání? Jsem jen rád, že nedávné signály ze strany manažerů firem dávají naději na lepší zítřky.

Číst dál...

Strategie řízení lidských zdrojů

theExpertsJak již bylo řečeno, vedení a péče o zaměstnance je velice těžká a nevypočitatelná činnost. Z velké části se zcela jistě shodneme, že nejdůležitější je hlavně osobnost a schopnosti vedoucího pracovníka. I tak se ale můžeme učit nejrůznější postupy a aplikovat je v praxi. Podle pana profesora Bartáka se můžeme setkat s následujícími strategiemi ŘLZ ( Řízení Lidských Zdrojů ) :

Číst dál...

Řízení lidských zdrojů – Jak přistupovat k HR

HRDoufám, že jsme se v oblasti firemního managementu posunuli od dob tvrdého direktivního přístupu k mnohem variabilnějším a kreativnějším metodám vedení. Striktní pravidla a pevná kázeň zcela jistě vedla k výsledkům, ale můžeme tyto úspěchy s pevným přístupem udržet při zachování lidského kapitálu dlouhodobě? Pojďme se podívat na řízení lidských zdrojů (z doslovného překladu HRM – Human Relation Management) z dnešního pohledu. Uvědomme si, že v podnikové strategii jsou právě lidské zdroje vedle těch materiálních, finančních a informačních nejvíce specifické, flexibilní a svým způsobem unikátní. To jsou možná ony hlavní důvody, proč se toto odvětví dostává do popředí zájmů většiny manažerů.

Číst dál...

Strana 2 z 2