Asertivita

Kolem asertivity bylo řečeno už mnohé. Jedni ji obhajují, druzí zatracují. Jak to tedy s asertivitou vypadá dnes? Je toto téma stále aktuální i v dnešní hektické době? 

Asertivita je komunikační dovednost, se kterou bychom se měli naučit pracovat všichni. 

Číst dál...

Jak napsat tiskovou zprávu!

Tisková zpráva jako taková je prakticky jedním z nejpoužívanějších žurnalistických útvarů vůbec. Čistě informativní charakter je dán dodržováním pevně daných pravidel a stylu. O tom jak má taková správná tisková zpráva vypadat, již pojednává dostatek článků a odborné literatury. Ale i já se zde nemohu vyhnout citování základních otřepaných premis, které se správné tiskové zprávy týkají.

Číst dál...

Jak se mohu proti mobbingu chránit

Když už se dostanete do situace, kdy jste se stali vy sami obětí mobbingu, nevzdávejte se, bojujte. Pokud si ale budete klást stále dokola otázky typu: Proč zrovna já? Čím jsem si to zasloužil? Jak dlouho to ještě mohu vydržet? Nic se nevyřeší. Vaše nečinnost bude jenom stále více posilovat pozici útočníka. A když se v takovém případě za Vás nepostavili ani Vaši kolegové, svým tichým přihlížením se stávají spolupachateli. A to jste některé z nich mohli do té doby považovat za přátele. 

Číst dál...

Magická zkratka PR?

V posledních letech se pojem PR [pí ár] začal uplatňovat a používat již v běžné komunikaci, a to nejen ve firemních kruzích, ale i široká veřejnost význam tohoto slova už v obecné míře zná. PR je tedy nejjednodušeji řečeno dle svého doslovného překladu „Public relations“ - vztahy s veřejností.

Číst dál...

Mobbing III. Kooperativní přístup ve vedení

Každý podnik si musí stanovit své hlavní zásady a pravidla chodu. Ve stylu řízení se odráží i chování zaměstnanců. Pokud se rozhodneme uplatňovat striktní autoritativní přístup chování k podřízeným, začneme se pouze přibližovat strojům směřujícím slepě za svým cílem.

celý článek...

Ovládejte řeč těla I. – Obchodní schůzka a osobní prostor

Obchodní schůzka, která je nezbytnou součástí každodenního života nejenom všech podnikatelů s sebou přináší mnoho společenských konvencí. V tomto článku se budeme věnovat faktoru prostoru a jeho významu. Nemluvíme o prostoru, ve kterém se schůzka odehrává, ale o Vašem osobním prostoru kolem Vás.

celý článek...

Mobbing II. - Mobbing a firma

I ta nejmenší firma by měla brát téma mobbingu zcela vážně a pečlivě řešit vyhrocené konfliktní situace mezi zaměstnanci. Podnik nemůže jen nečinně přihlížet, ale musí dávat účinně najevo, že si mobbing nepřeje a nebude ho ve svých řadách trpět.

celý článek...

Mobbing

Jak tento pojem vlastně vznikl? Je problémem pouze posledních pár let nebo existuje již od nepaměti? Myslíte si, že konkrétně Vás se mobbing netýká. Pravda Vás možná překvapí.

celý článek...

Sebevražda iPadem

IphoneMladý Číňan vyměnil na černém trhu svou ledvinu za notebook a smartphone. Tato zpráva se nedávno objevila snad ve všech mediích, které známe.

celý článek...