4.4.1 Komunita TED

TED je zajímavým neziskovým projektem, který vznikl již v roce 1984 v USA. Z počátku se jednalo o každoroční mezioborové konference z oblasti technologií, umění a designu. Nedlouho od svého vzniku však tato organizace začala oslovovat světové odborníky napříč odbornou sférou, kteří se v rámci svých přednášek snaží naplnit samotnou podstatu projektu TED, jež si klade za cíl šířit myšlenky slovem a měnit svět.

Díky technologickému pokroku a vývoji služeb internetu při zachování vysoké kvality přednášek se TED komunita rozrůstá a dnes na svých internetových stránkách TED.com sdílí a také živě přenáší tisíce přednášek. Projekt TED má několik kategorizovaných a zaměřených podprojektů, má dokonce i své mezinárodní odnože známe pod označením TEDx, které navazují na myšlenku původního záměru. Nejzajímavější je TED hlavně v kombinaci se systémem YouTube.com, kde lze nalézt aktuální univerzitní i konferenční přednášky od významných a uznávaných myslitelů dnešní doby. TED je tak účinným nástrojem pro získávání hodnotných informací v rámci celoživotního vzdělávání.

Jedna z posledních konferenci se nesla zcela v duchu síťové generace a s ní spojenými vlastnostmi globální spolupráce, transparentnosti, sdílení a umocnění síly nových médií i webu 2.0. Je však pravdou, že právě i na otevřenost internetu upozorňovali bezpečnostní odborníci, jelikož prostředí internetových sociálních sítí dokáže sjednocovat, ale na druhou stranu může být zneužito i pro kriminální aktivity. Znáte komunitu TED i Vy??

Reklama dole