2.1 Koncept webu 2.0

Za popularizací konceptu webu 2.0 stojí Tim O’Reilly, jenž použil v roce 2004 označení web 2.0 v názvu připravované konference ve významu „druhého dechu“ internetu. O’Reilly se pokoušel představit web jako platformu. V dnešní době lze říci, že web 2.0 nemá své pevné ohraničení a přesnou definici. Široká laická veřejnost, dokonce i spousta odborníků nedovede přesně vysvětlit, co si pod tímto pojmem má představit.

Jako první se o definici pokoušel v roce 2005 ve své práci What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software samozřejmě O’Reilly. Dospěl však pouze k vydefinování charakteristických znaků, které web 2.0 obsahuje. O rok později uvádí zpřesňující informace a říká: „Klíčovým přikázáním webu 2.0 je toto: vytvářej aplikace, které budou díky síťovému efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší.“ (In: Pavlíček, 2010, s. 84) Pořád se tak setkáváme pouze se snahou vyjádřit podstatu webu 2.0 na základě jeho účelu.

Říci přesně kdy a kde nastal zrod webu 2.0 je prakticky nemožné. Vývoj společnosti od informační k síťově je však charakterizující v kontextu nových mobilních zařízení, zvyšující se dostupností internetu a rozvojem internetových sociálních sítí. Web 2.0 je tudíž soubor aplikací a služeb, které umožňují nové možnosti komunikace a interakce, sdílení obsahu a virtualizace práce. Jelikož největším ukazatelem, na kterém lze pozorovat, jak moc se prostředí internetu od svého počátku změnilo, jsou internetové sociální sítě, budeme jim věnováno v rámci tohoto seriálu více prostoru i na našem webu.

 

Reklama dole