2.6 Cloud Computing

Cloud computing je v dnešní době velice populárním a rozšiřujícím se trendem v oblasti informačních technologií a s nástupem nových služeb webu 2.0 získává tato forma práce nových rozměrů. Jak uvádí Pavlíček, jedná se o poskytování softwarových produktů jako služby Software as Service se vzdáleným ukládáním dat na servery.

V rámci tohoto principu tak uživatel neplatí plnou licenci produktu, ale platí pouze ty služby, které doopravdy využívá. Pracovní prostředí je tak přístupné v nezměněné formě jako online služba prakticky odkudkoliv. 

Mimo centralizace dat a služeb dochází k vytváření online pracovního prostředí s minimalizací nákladů. Poskytovatelé také nabízejí automatické aktualizace poskytovaného softwaru s jednoduchým a efektivním ovládáním. Na druhou stranu někteří odborníci i uživatelé poukazují na možné nedostatky a nedůvěru v zabezpečení dat, které uživatel v rámci svého připojení odesílá a sdílí online. Práce je tak závislá na rychlosti internetového připojení, v současné době stále ještě s mírným omezením funkcionality nabízených produktů, i když je tento faktor poslední dobou značně minimalizován. Spíše se jedná o rozdíly z hlediska porovnávání služeb a softwaru mezi poskytovateli komerčních produktů Microsoft a z části bezplatnými službami Googlu.

Takto postavená služba je i v oblasti vzdělávání značně používaná a díky nenáročnosti, jak po stránce finanční, tak i technologické, dost výhodná. Každý student, popřípadě kantor, není odkázán na fyzické datové uložiště, ale ke svému portfoliu, odborným materiálům a aplikacím získává přístup prakticky z jakéhokoliv místa, kde existuje možnost připojení na internet. Speciální funkce mohou být reprezentovány na příkladu nástroje Google App Engine, který značnou měrou zjednodušuje vytváření webových aplikací a je zástupcem tzv. konceptu Platform as a Service, poskytující pracovní prostor hlavně vývojářům. Dalším distribučním modelem Cloud Computingu je Infrastructure as a Service, což je model založený na principu virtualizace a výsledného poskytování výpočetního výkonu hardwarových zařízení. 

Pro zpracovávání této práce bylo použito hned několik nástrojů využívajících modelů Cloud Computing, a to hlavně služeb od společnosti Google, jako je Google Docs nebo online uložiště Google Drive. 

Reklama dole