2.7 Web 2.0 ve vzdělávání

Web 2.0 nabízí v procesu vzdělávání malou revoluci. Funkce a aplikace vhodné a programované pro výuku nebo online vzdělávání je dnes již nepřeberné množství. Možná proto je v pedagogických kruzích na tento stav webu nahlíženo dvěma zcela rozdílnými způsoby. Jedna skupina spatřuje ve využívání online prvků a možností webu 2.0 pozitiva, které dopomůžou k zefektivnění a obohacení samotného výukového procesu a na druhé straně se objevuje názor, že se stále rychleji přibližujeme době, kdy pokrok moderních technologií zcela odstraní lidský faktor působení samotného kantora.

Důležité je si uvědomit, že web 2.0 může zasahovat do všech forem vzdělávání. Tedy jak klasického formálního, tak i do forem neformálního a informálního. V rozvoji osobnosti však můžeme říci, že větší podíl z toho bude mít celoživotní informální učení.

Zcela jisté je, že při správném využití má web 2.0 ve větší míře pozitivní dopad a prostřednictvím nejrůznějších aplikačních řešení lze získat a docílit kvalitního vzdělávání. Trefně se k tomuto tématu vyjádřil Steve Hargadon, zakladatel sociální sítě Clasroom 2.0 a dalších vzdělávacích projektů pro web 2.0 jako například Aula 2.0 nebo The LEARNING REVOLUTION, který říká: „Web 2.0 bude významnou součástí vzdělávání zítřka, a proto by se měl stát též nedílnou součástí našich vzdělávacích institucí. Chci-li učitele trochu pozlobit, tvrdím, že odpovědí na jejich stesky ohledně informační přesycenosti dneška je vytvářet informace nové (a učit je tvořit).“

Hargadon je jedním z vizionářů dnešní doby, který žene nástroje a použití nových technologií, spolu s novou formou komunikace a sdílení informací dopředu. Někteří odborníci si vykládají pod pojmem webu 2.0 pouze existenci internetových sociálních sítí. Skutečnost je však zcela jiná a mnohem hlubší, na což právě Hargadon svojí prací upozorňuje.

Základními zástupci edukačních online aplikací a projektů jsou systémy pro řízení výuky, reprezentované lídrem v podobě systému Moodle nebo sociálními sítěmi určenými pro online výuku jako Edmodo, Schoology a česká iTřida.

 

Reklama dole