6.3 Google Apps a vzdělávání

Jak již bylo řečeno aplikací a služeb společnosti Google je již mnoho a spousta oficiálních vzdělávacích institucí již pochopila, že je může používat v pracovním procesu, a to na rozdíl od konkurenčních online cloudových řešeních společnosti Microsoft i zcela zadarmo.

Google otevřeně podporuje spolupráci studentů a profesorů z celého světa a věnuje se vzdělávání pedagogů, které učí, jak co nejefektivněji využívat Google aplikace při vzdělávání. Na základě připravených školících programů lze získat certifikaci z profesního rozvoje v implementaci Google Apps. 

„Google Apps je jednoduchý, ale přesto výkonný nástroj pro komunikaci a spolupráci v libovolně velké vzdělávací instituci. Hostuje jej Google, což urychluje instalaci a snižuje nároky na údržbu a náklady na IT. Služba Google Apps je vzdělávacím institucím poskytována bezplatně a je hostována stejnou podnikovou infrastrukturou, jakou používají komerční zákazníci a zákazníci ze státního sektoru.“ (O Google Apps, online, 2014-01-27)

Aplikací specializovaných pouze na vzdělávání existuje podle Google Apps Marketplace, což je prostředí pro stahování a nákup jednotlivých programů, již skoro 300. Pro účely této práce jsou zajímavé základní nástroje pro studenty, které jsou v rámci Google Apps pro vzdělávání dostupné:

 1. Gmail je prostor pro emailovou komunikaci.
 2. Kalendář slouží ke sdílení vašeho denního programu a harmonogramu s ostatními studenty a pedagogy.
 3. Disk se používá jako o online prostor pro sdílení souborů zahrnující v sobě editaci dokumentů, prezentací, tabulek, kreseb, ale i možnost vytvoření interaktivního dotazníku.
 4. Skupiny umožňují uživatelům vytvářet vlastní skupiny s příjemci a jednoduše prezentovat dokumenty, kalendáře atd.
 5. Weby umí jednoduše vytvořit pracovní prostředí pro třídy, fakulty, spolky atd.
 6. Sejf poskytuje archivaci elektronických dokumentů.
 7. Mapy jsou snadno využitelné např. při výuce zeměpisu.
 8. Scholar je velice užitečný nástroj pro studenty, jelikož dovoluje vyhledávat v odborných publikacích, které zahrnují i diplomové práce a výtahy a články.
 9. Knihy poskytují náhled do nepřeberného množství celosvětových knih.
 10. Google Apps Script a Code jsou vývojové online nástroje.
 11. Překladač slouží jako slovník a funkce automatického překladu webových stránek.

Tyto a mnohé další aplikace dávaní společnosti Google do budoucna mnoho nadějí v oblasti vzdělávání a rozvoje jedince. Pro studijní účely, popřípadě v práci tyto aplikace na základě otázky č. 11 již nyní využívá dle průzkumu 58% studentů. v zaměstnání k pracovním účelům pak dle otázky č. 38 obecně internetové sociální sítě používá 34% dotazovaných. V této souvislosti lze předpokládat, že se jedná o zaměstnance z oboru marketingu, reklamy a PR. 

Kantor tak může přijít do třídy například pouze se svým Tabletem, kde se přes internetový prohlížeč Google Chrome přihlásí na svůj účet v síti G+. Následně se podívá na odkaz na publikaci zveřejněné prostřednictvím Google Book, který našel jako emailovou zprávu na svém Gmailu. Knihu si pak stáhne do svého Google Disku, kde si vytvoří dokument s poznámkami a na základě toho svým žákům vytvoří prezentaci a v rámci výkladu jim pro zatraktivnění výuky pustí související videa prostřednictvím YouTube.com. Nakonec se spojí s nepřítomnými žáky prostřednictvím Google Hangout, kterým zadá jako test dotazník Google Form. 

Své žáky ve třídách má rozdělené v rámci G+ do jednotlivých okruhů a je s nimi ve spojení díky vytvořeným komunitám, kde s ním dle Google kalendáře mohou konzultovat a dotazovat se. I takto zjednodušeně, ale zcela obrazně a reálně, může probíhat výukový proces v klasických školních třídách. Díky možnosti vyhledat a sledovat v rámci G+ odborníky v oboru, je následné sebevzdělávání a získávání informací také mnohem jednodušší. 

 

Reklama dole