Personální audit

AUDITZaznamenáváte ve své firmě pokles výkonnosti zaměstnanců? Práce některých oddělení nepřináší dlouhodobě očekávané výsledky, nebo pouze cítíte špatnou atmosféru v kolektivu? Pokud ano, tak v takovou chvíli přichází na řadu personální audit. Jak již název napovídá, jedná se o přezkoumání personální struktury společnosti. Ve zkratce řečeno se personální audit snaží optimalizovat chod firmy a poukázat na její nejslabší články. Přináší např. odpovědi na otázky: Nedochází k problémům v interní komunikaci? Pracují zaměstnanci efektivně a věnují se svým povinnostem? Není práce zaměstnanců duplicitní? atd.

Nejdůležitější pravidlo personálního auditu zní: Personální audit vždy musí provádět nezávislá osoba či organizace, která zaručí objektivní hodnocení. Závěrečná zpráva a doporučení musí přispět k motivaci a spokojenosti samotných zaměstnanců. Měly by se tak posléze obsadit pracovní pozice těmi správnými lidmi, a to při nastavení reálných a spravedlivých odměn.


Uvědomte si, že PA[Personální audit] není žádné tajné šmírování. Jedná se o seriózní analýzu, na které se podílejí jednotlivá firemní oddělení. V rámci průzkumu se setkáváme se zkoumáním pracovních dokumentů, vytvářením časového obrazu dne jednotlivých zaměstnanců, pozorováním, dotazníky či nejrůznějšími pohovory a diskuzemi. V neposlední řadě se nedílnou součástí PA stal monitoring všech činností na počítačích. Dle posledního průzkumu vyplynulo, že zaměstnanci stráví až pětinu pracovní doby na sociálních sítích, převážně pak na facebooku. Tento trend tak vystřídal klasické hraní her typu solitér.


Nejdůležitějším výstupem PA je potom síť mezilidských a komunikačních vazeb zaměstnanců, ze které lze mnohé usuzovat. Komplexní zmapování personálního obsazení a fungování společnosti je proto základním předpokladem pro vyřešení závažných problémů, které brzdí rozvoj firmy. Nepodceňte situaci!


Jan Princlík
theExperts.cz

Reklama dole