Jak se naučit číst v dnešním digitálním světě aneb neztraťte se na internetu

Jistě jste se již setkali s webovou stránkou, na které jste se doslova ztratili. Přišli jste hledat informace, ale ty Vám bohužel unikaly a skrývaly se za nepřeberným množstvím vyskakujících reklam. Z duhově zbarvených textů Vás už pomalu začaly bolet oči a nakonec jste nevěděli ani kam kliknout, abyste se dostali zpět na úvodní stránku.

Takových webů je v dnešní době ještě stále mnoho a někdy se základním chybám při jejich tvorbě nevyvarují ani velké a zkušené internetové firmy a portály.

Pojďme si teď alespoň trochu představit, jak by takové správné stránky měly vypadat a Vy jako uživatelé jste se mohli snadněji orientovat i v jejich nedokonalostech. 

Každý webový portál má svého cíleného uživatele. Je jasné, že designové studio si bude zakládat na kvalitním grafickém zpracování své prezentace, nežli odborný časopis, jenž primárně poskytuje pouze informace. I tak je nepopiratelným faktem, že webové stránky slouží převážně jako reklamní prostor a podle toho k nim také musíme přistupovat. 

Rozvržení stránky, design a její psychologie 

Orientace na webových stránkách je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu. Chtěl bych zde uvést jen několik málo faktů a postřehů z této oblasti:

 1. Stránky by měly být rozděleny na jasně definované oblasti. Uživateli musí být hned na první pohled jasné, kde se nachází hlavní obsah, navigace a hlavička. Související prvky obsahu by měly být zvýrazněny dle důležitosti a graficky sladěny. 
 2. Hned na první pohled musí být jasné na jaké části a grafické prvky může uživatel kliknout. Některé firmy, které se snaží nalákat uživatele na své stránky, využívají prostého faktu, že lidé rádi klikají na tlačítka, a tak své reklamy provokativně skrývají za jeden velký banner ve tvaru „buttonu“. 
 3. Ať už se nacházíte kdekoliv na stránkách, to se týká hlavně rozsáhlých portálů, vždy musíte vědět, kde se zrovna nacházíte. 
 4. Jak již všichni psychologové v reklamě vědí, je potřeba dbát hlavně na volby dominantních grafických prvků. Lidské oko si totiž primárně všimne postav a jejich částí, posléze zvířat a nakonec až věcí.
 5. Dále také platí typografické pravidlo, že při tvorbě jsou použity maximálně tři různé typy fontů bez přehnaných okrasných prvků. 
 6. Důležitost informací se dá zdůraznit zvýrazněním a pro uživatele je nejefektivnější shrnutí toho nejpodstatnějšího do číslovaného seznamu, jako jsem se o to pokusil i v tomto případě. 

Pokud se podíváme na poslední trend doby, velké servery zacházejí se svými návštěvníky spíše jak se stádem hloupých ovcí, proto se v poslední době začínají odborníci ve svých studiích zaměřovat i na hodnocení tzv. důvěryhodnosti stránek. Pevně a přehledně daný grafický ráz stránek v této kategorii hodnocení hraje primární roli a až na druhou kolej je postavena obsahová a textová část webu. Toto tvrzení si přiblížíme v další části článku. Existuje zde samozřejmě mnoho dalších faktorů ovlivňující efektivnost webových stránek jako například psychologie použitých barev, tvarů, technologii, ale pro naši orientaci doufám, že tyto informace postačují.

Čtení webových stránek 

V prvé řadě si musíme uvědomit, že v naší kultuře čteme texty zleva doprava a shora dolu, proto je logické, že první pohled na nově otevřenou stránku nevědomky směřujeme na levý horní roh, kde bývá většinou umístěné logo. Ze studie vychází, že další prvek stránek, tedy navigace ( menu ), má největší účinnost  90% v levé horní části, v pravé části se jedná o 80% úspěšnosti. Pokud by bylo hlavní navigační menu umístěno např. v pravém dolním prostoru, všimne si jej bez větších obtíží pouze 50% uživatelů.

Dovolím si teď začít trochu od konce a nejprve bych chtěl poukázat na výsledky testu z průzkumu Jakoba Nielsena - How Users Read on the Web . Ten ve své práci ukazuje jakým způsobem uživatel vnímá a prozkoumává obsah webových stránek.

     

Zdroj: http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html

Z tohoto výsledného bádání Nielsen vytváří teorii čtení ve smyslu písmena F, popřípadě písmena E. Je patrné, že uživatelé nejprve dvěma horizontálními pohyby očí prolétnou obsah stránek a filtrují jej, dále se zaměří pouze na první polovinu horní části. To má několik příčin a souvislostí. Z výzkumů bylo dokázáno, že pouze 16% uživatelů čte nově navštívené stránky slovo od slova. Většina uživatelů stránky pouze tzv. skenuje a hledají stručná fakta.

Pro představu uvedu několik faktů vyplývajících z průzkumů, na jejich základě bych si dovolil posléze definovat základní předpoklady pro dobře napsaný obsah webu.

 1. Z monitoru počítače se čte průměrně o 25% pomaleji nežli z papírů
 2. Uživatelé dlouhé texty nečtou, skenují je 
 3. Texty uzavřené pouze v odstavcích si přečte 56% uživatelů, ostatní jim nevěnují pozornost
 4. Texty obsahující stylistické a gramatické chyby ubírají důvěryhodnost celým stránkám
 5. Reklamní texty lidem moc neřeknou, moc je nečtou ( email newsletter) 
 6. Pokud se podíváme na tyto faktory, můžeme si nyní shrnout, jak správný text na webových stránkách vůbec vypadá. 
 7. Nejdůležitější informace by měly být v prvních dvou odstavcích 
 8. Seznamy a zvýrazněná slova musí vystihovat podstatné části obsahu
 9. Titulky a nadpisy musí upoutat a vystihovat podstatu sdělení, protože pokud je text zaujme, projdou si celý článek 
 10. Text musí být hlavně srozumitelný, stručný a bez gramatických chyb

Na základě těchto faktorů poznáte z jakých webových stránek má cenu získávat informace. Některé odborné časopisy, které se publikují jak na internetu, tak v tištěné formě, tento trend již pochopily a na své weby nedávají celý přepis článků, ale pouze upravené verze uživatelsky přívětivější pro čtení na internetu. V poslední době se ale setkáváme i s opačnou formou a hlavně např. bulvární tisk se snaží přenést design webových stránek i na pulty novinových stánků. 

I když spousta tvůrců internetových stránek vytváří své projekty pod heslem : „ Nenechte uživatele přemýšlet!“, já pevně doufám, že po přečtení tohoto článku se alespoň trochu zamyslíte a uvědomíte si, o co v něm vlastně šlo.

 

ZDROJE a INSPIRACE PRO VÁS:

 • http://michalsarka.cz/userfriendly.html
 • http://www.scisoft.cz/tvorba-webu/orientace.php 
 • http://www.studio20.cz/tajne-tipy/
 • http://www.medistyl.cz/publikace/pub5.htm
 • http://weblog.softpae.com/2006/03/15/psychologie-web-stranek-ii-kliknu-nekliknu/
 • http://www.sovavsiti.cz/c01301.html 
 • http://www.artic-studio.net/internetovy-marketing/web-copywriting/
 • http://www.o-psani.cz/2011/03/jak-proc-lide-na-webu-nectou.html
 • http://www.fidjo.cz/webove-stranky.html
 • http://www.pristupnost.cz/obsah-webovych-stranek-je-dostupny-a-citelny/
 • http://www.manakmichal.cz/blog/user-experience/lide-na-webu-ctou/
 • http://www.useit.com/alertbox/9710a.html
 • http://www.inflow.cz/psani-pro-web

Reklama dole