Mobbing III. Kooperativní přístup ve vedení

Každý podnik si musí stanovit své hlavní zásady a pravidla chodu. Ve stylu řízení se odráží i chování zaměstnanců. Pokud se rozhodneme uplatňovat striktní autoritativní přístup chování k podřízeným, začneme se pouze přibližovat strojům směřujícím slepě za svým cílem.

V tomto prostředí se zcela jistě mobbingu nevyhneme, fluktuace zaměstnanců bude dosahovat astronomických čísel a výsledky zcela jistě nebudou stále uspokojivé.

 Na druhou stranu si představme pracovní prostor, kde vedoucí pracovníci berou své podřízené přirozeně jako své spolupracovníky a odborné partnery. Jsou nakloněni diskuzím a novým nápadům, komunikují a řeší problémy kolektivně. Studie prokázaly, že tato forma kooperativního pracovního procesu prospívá inovativním myšlenkám a motivuje k samostatné práci.

Jak ale zajistit plynulý a bezproblémový chod firmy. Existují různorodé možnosti. Jednou z nejčastějších je tzv. „firemní zákoník“, ten se skládá z hodnotových představ a norem chování, závazku vedení společnosti vůči svým zaměstnancům k agilnímu férovému přístupu, definici firemní filosofie a cílů. Firma by také měla vyzdvihnout důležitost svých zaměstnanců a jejich práce. V žádném případě se ale nejedná, o dnes velice rozšířenou formu podbízení, ve formě rozesílání slevových propagačních materiálů svým pracovníkům, jak to mají ve zvyku hlavně velké korporace.

Zaměstnanci na druhou stranu zcela jistě ocení možnost nebát se se svými problémy na pracovišti ve firmě někomu svěřit. Proto je možnost využití služeb firemního krizového centra, popřípadě psychologa velice důležitá, hlavně jako prevence vzniku mobbingu. Tomu mohou napomoci také odborné semináře nebo neformální společenské akce věnované vzájemnému poznávání.  

Vše směřuje k tomu, abychom nedali mobbingu na pracovišti šanci. Tvrdě postihovali mobbery, ne jejich oběti a hlavně dosahovali maximálních výsledků za plné spokojenosti zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Jan Princlík

theExperts.cz

{jcomments off}

Reklama dole