4.2 Rozdělení internetových sociálních sítí

Internetové sociální sítě bychom mohli dle jednotlivých charakteristik začít rozdělovat například na základě poskytovaných služeb a sdíleného obsahu. V první kategorii by se ocitly internetové sociální sítě prezentující hlavně informace, v tomto případě splňují požadavky prakticky všechny dostupné, avšak takovým nejlépe tomu odpovídajícím zástupcem může být microblogový Twitter.com. 

Na druhou stranu je zde internetová sociální síť Flickr, která stála prakticky od počátku u zrodu webu 2.0. Ta svým uživatelům primárně nabízela a nabízí ukládání a sdílení fotografií na internetu. Svým uživatelům ale také jako jedna z prvních umožňovala identifikace fotografií na základě jejich popisu pomocí tzv. tagů, což je v tomto významu ve spojení s internetovými sociálními sítěmi jednoduchý identifikátor (značka), dle kterého je obsah nebo fotografie přiřazena do skupiny s ní souvisejícího tématu a je tak snadno dohledatelná. Jiného kontextu a definice však toto označení může být v souvislosti s HTML a programováním. 

Dalším takovým specifickým obsahem mohou být pouze odkazy a média. Tímto směrem se stylizuje relativně nová internetová sociální síť Pinterest.com, která se prezentuje jako interaktivní nástěnka s možností vylepování nejrůznějších štítků v podobě webového odkazů na zajímavé informace nebo přímo multimediálního odkazu a sdružuje uživatele společných zájmů.

Dále bychom mohli začít dělit internetové sociální sítě na základě zájmů jejich uživatelů. V případě těch největších internetových sítí lze hovořit o neprofilujících se sociálních sítích. Oproti nim se zde nacházejí internetové sociální sítě, spíše tedy komunity, které se úzce profilují na jedno společné téma. V tomto ohledu většinou hovoříme o uzavřených sociálních sítích, které souvisejí s počítačovými hrami a tzv. Second Lifem. Na tento koncept pak úzce navazuje i internetová služba Ning.com, která umožňuje vytvořit si svou vlastní internetovou sociální síť dle individuálních představ.

Pro účely našeho seriálu článků budu používat trojího základního členění zahrnující internetové sociální sítě globálně-populární, profesní a edukační. Jelikož je již dnes v prostředí internetu široké spektrum internetových sociálních sítí a aplikací webu 2.0, budu se zabývat pouze těmi nejpoužívanějšími a nejznámějšími na našem území, které nám mohou svou přidanou hodnotou přispět k obohacení našich životů obecně a specificky i v oblasti vzdělávání.

 

Reklama dole