TRANSFORMACE INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI V SÍŤOVOU - Díl 2. Dot.com bublina

Nárůstem hromadných sdělovacích prostředků, dostupnosti informací a hlavně snižováním nákladů spojených s jejich vznikem, přenosem a uchováváním, začínáme pracovat také s pojmem informační gramotnost. Jelikož dnes již lze říci, že hlavní charakteristikou informační společnosti je bohatá nabídka informací. Potřebujeme zjistit, zda jsou doopravdy užitečné nebo bezvýznamné! Tím zefektivníme proces jejich využívání. Informačně gramotný člověk pak dokáže rozeznat relevantnost zpracovávaných informací.

Číst dál...

TRANSFORMACE INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI V SÍŤOVOU - Díl 1. Historické kořeny a Marschal McLuhan

Lidstvo za dobu své existence prošlo již mnoha významnými etapami přirozeného vývoje, které jsou pevně spjaty s pokrokem společnosti v oblasti komunikace. Počínaje předáváním zkušeností a informací jednoduchými posunky a signály, přes rozvoj lidské řeči, vznik prvního písma až po epochy knihtisku, hromadných médií a elektronické komunikace.

Číst dál...

7.2 Twitter a jeho využití ve vzdělávání

Efektivita jakékoliv pomůcky použité ve vzdělávacím procesu je závislá pouze na kreativitě daného pedagoga. Každý učitel se již v dnešní době snaží svým žákům zatraktivnit výuku použitím nových interaktivních prvků. Zapracování sociálních sítí je jedním z mnoha rozvíjejících se způsobů rozšířeného e-learningu.

Číst dál...

7.1 Hashtagy „#“ a Twitter

Jako dalším revolučním krokem se ukázalo být používání tzv. hashtagů přímo v textu komentářů na sociálních sítích, diskuzích nebo mikroblozích. Za hashtag je označováno slovo, před kterým se nachází symbol „#”. Původně se jednalo o programovací nástroj jednoznačného identifikátoru u scriptovacích jazyků, ale v roce 2007 se tato pomůcka přenesla i do sociálních sítí a na Twitteru se z tohoto symbolu stal fenomén.

Číst dál...

7 Twitter

Pokud chceme hovořit o sociální síti, která změnila chápání světa internetu a posunula hranice pojetí webu 2.0 dopředu, je jím zcela určitě Twitter. Twitter je nejvýznamnější mikroblogovou webovou stránkou na světě, kde uživatelé komunikují prostřednictvím zpráv o délce pouhých 140 znaků tzv. tvítů (nově se uvažuje o zvýšení na 10 000 znaků).

Číst dál...

6.2 Možnosti Google Plus

G+ je použitelná sociální síť pro vzdělávací proces snadněji než Facebook. Díky svému propojení s dalšími aplikacemi z okruhu Google Apps funguje jako plnohodnotný nástroj webu 2.0. G+  přišel s jednoduchým, ale geniálním nápadem sdružovat přátele do tzv. okruhů, čímž vyřešil problém se soukromím a sdílením osobních informací. Máte tak možnost své příspěvky rozlišovat podle kritérií, které se k danému komentáři vztahují.

Číst dál...

6.1 Google Plus a jeho stručná historie

Vývoj webu 2.0 je zcela nepochybně pevně spjat s rozvojem nástrojů a poskytovaných služeb společnosti Google. Již dlouho dobu neplatí, že Google je pouze největším internetovým vyhledávačem na světě. Inovativním přístupem k používání internetu se stal Google centrálním uzlem pro všechny uživatele webu 2.0.

Číst dál...

5.2 Základní funkční vlastnosti Facebooku

facebook

Facebook je zástupcem a ukázkou pravé podstaty internetové sociální sítě. Po vytvoření profilu a vyplnění základních osobních informací má uživatel možnost navazovat internetová sociální propojení označovaná jako „přátelství“, které se dále rozděluje na několik interaktivních úrovní. Kontrolní prvek zde tvoří nutnost autorizace požadavku na vytvoření vztahu facebookového přátelství od obou uživatelů. Stejně tak se postupuje i v případech žádosti o zařazení do skupin, které jsou buď soukromé, uzavřené, tajné nebo naopak veřejné a otevřeně přístupné.

Číst dál...

Strana 1 z 2