7.2 Twitter a jeho využití ve vzdělávání

Efektivita jakékoliv pomůcky použité ve vzdělávacím procesu je závislá pouze na kreativitě daného pedagoga. Každý učitel se již v dnešní době snaží svým žákům zatraktivnit výuku použitím nových interaktivních prvků. Zapracování sociálních sítí je jedním z mnoha rozvíjejících se způsobů rozšířeného e-learningu.

I tak se musíme dívat na použití Twitteru ve výuce ze dvou stran. Pozitivním způsobem nám internetové sociální sítě mohou ovlivnit chování žáků a odstranit jejich strach z konfrontace v přímé diskuzi. Donutit je k hlubšímu zamyšlení nad předkládanými tématy i mimo rámec vyučovacích hodin, ale na druhé straně je zde riziko používání neadekvátního a nepřesného obsahu vztahujícího se k předkládané látce vlivem mnoha neodborných informací, které internet zcela nepochybně nabízí. Proto musí být komunikace vždy kontrolována a vedena pedagogem.

Učitelé se ke svým žákům mohou přiblížit na mnohem širší úrovni. Díky chytrým telefonům a notebookům jsou s nimi neustále ve spojení. Odpovědi na otázky kladené k výuce jsou publikovány v reálném čase. Důležitá je možnost vytvoření vlastních hashtagů, které jsou identifikací například v rámci probíraného předmětu nebo dané třídy. Jednoduše se tak informace stávají rozeznatelné pro všechny zúčastněné, a jak již bylo řečeno, hashtagy dovolí paralelně sledovat i další zajímavá související témata. Samotná podstata Twitteru a jeho stručnost vede žáky ke konstruování krátkých, výstižných a informativních zpráv. Svým jednoduchým napojením na další multimediální zdroje se stává vzdělávání zábavnější. Pedagog může využít Twitter jako prostředí i pro jednoduché kvízy a povzbuzovat studenty při hledání odpovědi. 

Lze také vytvořit microblogové třídní stránky a informovat své spolužáky o aktuálním dění nebo například o nadcházejících zkouškách. K tomuto záměru se používá jedna z mnoha odnoží samotného Twitteru a tím je tzv. Tweetwall neboli v překladu Twitter stěny. Ty umožňují jednoduché a profesionální vytvoření unikátního hashtagu pro hromadnou komunikaci v nastavitelném grafickém profilu s obecnými informacemi a materiály příslušné skupiny. Také je zde nástroj The Tweeted Times, kde lze založit své online osobní Twitter noviny. 

Dle studie, kterou provedla University of North Texas v USA s názvem Learning and Taeching as Communicative Actions: a Mixed-Methods Twitter Study, přijímají použití Twitteru studenti pozitivně. Účelem celé práce byla hlavně podpora vnímání sociálních online studijních komunit, jakožto efektivního nástroje pro usnadnění učení. Bylo prokázáno, že Twitter napomáhá rozvíjet kolektivní vzdělávání a nabízí alternativní možnost řešení a analýzu předkládaných studijních zadání. Zajímavé bylo také genderové zjištění, že Twitter, jakožto podpůrný prostředek pro projev osobních názorů, vyhovoval z větší části ženám. V negativním pohledu pak práce prozrazovala, že i přes popularitu používání Twitteru v USA, studenti upřednostňovali pro interaktivní komunikaci se spolužáky sociální síť Facebook.

Ve stále se rozvíjející společnosti je dynamické pojetí výuky podstatné. Twitter je v možnostech pro vzdělávání u nás ještě takřka neobjeven, ale na příkladech máme možnost zjistit, že v pedagogice budeme se sociálními sítěmi jakou je Twitter brzo běžně pracovat.

 

Reklama dole