4.4 Rozdělení internetových komunit (Odborné internetové komunity v ČR)

V dnešní době můžeme internetové komunity rozdělit hlavně na základě toho, zda fungují jako oficiální komunity, podmíněné členskými podmínkami a přesně definovanými vlastnostmi nebo jsou založené na neoficiální rovině a pouze sdružují skupinu lidí se stejnými zájmy.

Příkladem oficiální internetové komunity v České republice může být odborná skupina fungující na stránkách SitIT.cz, která je specializovanou organizací informatiků. SitIT spadá do skupiny sdružení a spolků, které mají své vlastní webové stránky, registrační formuláře, někdy dokonce i členské průkazy a poplatky a jde o reálně fungující sociální komunitu, jež internet a internetové sociální sítě používá pouze jako nástroj k zefektivnění komunikace mezi členy.

Druhou formu komunit jsou internetové komunity, které vznikají jakožto podmnožina na internetových sociálních sítích samotných. Tyto komunity mají z obecného hlediska menší míru soudržnosti a zakládají se prakticky pouze na vyměňování informací a komunikaci v rámci svých zájmů. Tyto komunity pak mají i menší přidanou hodnotu, jelikož nejde zcela získat přehled nad jejich složením.

Z odborného hlediska se mi jeví nejzajímavější skupiny pro osobní rozvoj, které se pohybují kolem obchodu a informačních technologií, jako je například česká nezisková organizace podporující mladou IT komunitu BizIT.cz.

Zkuste se registrovat a podělit se o své zkušenosti s těmito komunitami.

 

 

Reklama dole