5.2 Základní funkční vlastnosti Facebooku

facebook

Facebook je zástupcem a ukázkou pravé podstaty internetové sociální sítě. Po vytvoření profilu a vyplnění základních osobních informací má uživatel možnost navazovat internetová sociální propojení označovaná jako „přátelství“, které se dále rozděluje na několik interaktivních úrovní. Kontrolní prvek zde tvoří nutnost autorizace požadavku na vytvoření vztahu facebookového přátelství od obou uživatelů. Stejně tak se postupuje i v případech žádosti o zařazení do skupin, které jsou buď soukromé, uzavřené, tajné nebo naopak veřejné a otevřeně přístupné.

 Ze své podstaty se to může zdát jako jednoduchý fakt. Ten však v sobě skrývá mnohem komplikovanější význam. Přátelství se od této doby začíná rozdělovat na virtuální a na reálné. Podstata tohoto typu „přátelství“ byla v minulosti mnoha sociology i psychology rozebírána, ale nikdy nebyly prezentovány jednoznačné závěry a výsledky poukazující na větší sociální hodnotu jednoho či druhého.

Dalším základním prvkem Facebooku je možnost zveřejňovat informace a komentář, sdílet odkazy nebo videa na svém profilu prostřednictvím tzv. Timelinu, neboli mé historie, která chronologicky řadí příspěvky, které dle nastavení mohou prohlížet vaši „přátelé“. 

Facebook nepřinesl pouze nástroj a webovou aplikaci pro sdružování a komunikaci, ať už za pomoci zpráv nebo interaktivní komunikace Instant Messages. Jedná se o komplikovaný systém postavený na reklamních a komerčních aplikacích, které jde v rámci Facebooku prezentovat a vytvářet mimo těch oficiálních. Díky jednoduchému ovládání a vytváření facebookových skupin a stránek se stala cílená reklama hlavním zdrojem příjmu společnosti Facebook, inc.

Uživatel má možnost sledovat jednotlivé skupiny odborné i zájmové, kde může svou měrou otevřeně přispívat a čerpat informace. Rozbor veškerých aspektů funkčnosti a možnosti internetové sociální sítě Facebook nejsou předmětem tohoto článku. V současné době hovoříme o tisících aplikací a funkčních principech, které lze v rámci Facebooku aplikovat. V dalších článcích se zaměříme na způsoby využití Facebooku jako prostředku pro vzdělávání a osobní růst.

 

Reklama dole